Aké sú povinnosti vlastníka pozemku a je vlastníctvo nedotknuteľné?

Je vlastníctvo nedotknuteľné?

Často sa v bežnej reči stretávame s tvrdením, že vlastníctvo je nedotknuteľné. Vlastníci pozemkov sa napríklad čudujú, ako im môže územný plán prikazovať, čo môžu na svojom pozemku stavať a čo nie. Takéto obmedzenia však neobsahuje len územný plán, ale povinnosti vlastníka pozemku sa nachádzajú aj v mnohých ďalších právnych predpisoch (napr. platenie daní z majetku, povinnosť starať sa o poľnohospodársku pôdu a podobne).

Štát teda veľmi výrazne do vlastníctva zasahuje, preto ak niekto tvrdí , že vlastníctvo je nedotknuteľné, pravdepodobne nepozná dobre zákony. Nedotknuteľnosť vlastníctva býva skôr želaním ako realitou. Vlastnícke právo je síce ľudské právo, no tak ako iné ľudské práva (napríklad sloboda prejavu), nie je neobmedzené a štát mu vo verejnom záujme určuje určité mantinely.

Kde vznikol mýtus o nedotknuteľnosti vlastníctva?

Jedným z prvých dokumentov, kde sa spomína nedotknuteľnosť vlastníctva je Deklarácia práv človeka a občana z roku 1789 vydaná Národným zhromaždením vo Francúzsku počas Francúzskej revolúcie. V tejto deklarácii sa uvádzalo, že vlastníctvo je nedotknuteľným a posvätným právom a nikomu ho nemožno odňať, no súčasne sa v rovnakej deklarácii umožňovalo aj odňatie vlastníckeho práva v prípadoch, keď je to podľa zákona nevyhnutné vo verejnom záujme a za spravodlivé odškodnenie. Teda aj samotná deklarácia, v ktorej sa spomína nedotknuteľnosť vlastníctva, počítala so zásahmi do vlastníckeho práva.

povinnosti vlastníka pozemku

Ústava SR už vlastníctvo nenazýva nedotknuteľným, skôr naopak, tvrdí, že vlastníctvo zaväzuje. V našej ústave sa teda priamo zdôrazňuje, že s vlastníctvom sú spojené záväzky, teda povinnosti. Ústava uvádza, že vlastnícke právo je rovnako ako iné ľudské práva obmedziteľné zákonom (čl. 13 ods. 2). V individuálnych prípadoch je možné vlastníctvo aj úplne odňať vyvlastnením, samozrejme pri dodržaní predpísaných podmienok.

Vlastnícke právo teda nie je nedotknuteľné, ale naopak, spájajú sa s ním mnohé povinnosti. Nižšie som vybral niektoré povinnosti vlastníka, ktoré sú v praxi najdôležitejšie.

Podrobnejšie ich rozoberám v nahrávke, ktorú si môžete vypočuť v prémiovom obsahu, pričom tam spomínam aj niektoré menej známe povinnosti vlastníka, ktoré sú pre prax zaujímavé.

Povinnosti vlastníka pozemku

Vlastník má mnoho povinností, ktoré sú uvedené v rôznych zákonoch. Pre prax sú najdôležitejšie tieto:

  • povinnosť rešpektovať pri výstavbe územný plán,
  • zákonné vecné bremená,
  • povinnosti vyplývajúce z ochranných pásiem,
  • zákaz drobenia pozemkov,
  • daňové povinnosti (daň z nehnuteľností, z príjmu, a DPH),
  • povinnosti pri ochrane poľnohospodárskej pôdy (zákon č. 220/2004 Z. z.,),
  • povinnosť dodržať predkupné právo spoluvlastníkov pozemku (§ 140 Obč. zák.),
  • povinnosti vyplývajúce zo susedských práv (§ 127 Obč. zák.),
  • a mnohé ďalšie.
maxlaw advokátska
Partnerom blogu je advokátska kancelária MaxLaw, s. r. o.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto stránka je chránená pomocou reCAPTCHA a platia zásady ochrany osobných údajov a zmluvné podmienky spoločnosti Google.

Zaujíma Vás pozemkove, katastrálne a stavebné právo?

Navštívte e-shop.

pozemkové právo kniha 2022 halama